Padre Daniele Badiali

...ogni giorno partirò!

Home Modlitwa

Modlitwa

Dziękujemy Tobie, Wszechmogący Boże,
że dałeś nam i Kościołowi
Twojego Sługę, Ojca Daniela,
i że prowadziłeś Go
po drodze Prawdy i Miłości
w naśladowaniu Chrystusa, Twojego Syna.

Żeby służyć jak najbliżej Jezusowi
w małych i w ubogich
i aby prowadzić ich na spotkanie
z Twoją Miłością Ojca,
ofiarował On siebie jako ksiądz na misji
aż do oddania swojego życia dla Miłości.

Prosimy Ciebie, Ojcze,
aby Twój Sługa, Ojciec Daniel,
mógł być czczony przez Kościół,
aby stał się wzorem i wsparciem
dla wszystkich na drodze świętości.

Ty, Ojcze, który zawsze wysłuchujesz tych,
którzy Ciebie wzywają
w Imię Twojego Syna Jednorodzonego,
udziel nam łaski … , o którą serdecznie prosimy
dla dobra duszy i ciała.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

+ Claudio Stagni

 

 

Il santino stampato è disponibile presso
il Centro Missionario Diocesano.

Frontespizio del santino per  la preghiera  personale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occasioni di preghiera a Ronco:

- ogni lunedì c'è il rosario  alle ore 20 in Chiesa (da novembre a aprile) o al cimitero (da maggio a ottobre);
- il 18 di ogni mese in Chiesa adorazione per le vocazioni alle ore 20 ( 20,30 ora legale )

 

- ogni lunedì c'è il rosario  alle ore 20 in Chiesa (da novembre a aprile) o al cimitero (da maggio a ottobre);
- il 18 di ogni mese in Chiesa adorazione per le vocazioni alle ore 20,30- ogni lunedì c'è il rosario  alle ore 20 in Chiesa (da novembre a aprile) o al cimitero (da maggio a ottobre);
- il 18 di ogni mese in Chiesa adorazione per le vocazioni alle ore 20,30